Wat is het belangrijkste voor SEO?

Wat is het belangrijkste voor SEO?

Wat is het belangrijkste voor SEO? Dat is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Er zijn namelijk ontzettend veel factoren die van zeer groot belang zijn voor een geslaagd SEO traject. In deze blog leggen wij uit wat het belangrijkste is voor SEO. Het antwoord dat dit het beste samenvat: laat uw SEO verzorgen door een bewezen SEO specialist. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat u uw SEO laat verzorgen door een ervaren partij met bewezen kennis van zaken die weet wat hij doet. SEO kan u ontzettend veel brengen, maar ook veel schade aanrichten wanneer het niet goed wordt toegepast.

Wat is het belangrijkste voor SEO? Let op de volgende punten

Wat is het belangrijkste voor SEO? Wij zullen niet te veel ingaan op al te technische punten en onderdelen. Daarmee snijden wij wel direct een belangrijk punt aan: technische website kennis is zeer belangrijk voor SEO. Een SEO specialist hoeft niet direct zelf een website bouwer te zijn, maar moet wel begrijpen wat er achter de schermen van een website gebeurt. Hij/zij moet begrijpen hoe een website in elkaar steekt en wat er moet gebeuren om de website SEO-technisch te verbeteren.

Cruciaal voor goede SEO is degene die uw SEO verzorgt verstand heeft van de verschillende facetten van SEO. Techniek is zojuist genoemd, maar tekst is net zo belangrijk. Goede techniek en de juiste teksten vormen samen het fundament voor uw SEO. Een technische optimalisatie alleen is vaak niet voldoende. Ook teksten moeten vaak worden herschreven om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Naast on-site SEO, is ook off-site SEO voor SEO zeer belangrijk: linkbuilding, bijvoorbeeld. Verder is het van het allergrootste belang dat optimalisatie volgens de regels wordt uitgevoerd en dat er geen gebruik wordt gemaakt van schadelijke black hat SEO.

Wat is belangrijk voor u?
Wilt u werk maken van uw SEO en bent u benieuwd naar wat voor u belangrijk is? Neem contact op met Start Marketing. Wij nemen het graag met u door.

Wat is er leuk aan SEO?

Wat is er leuk aan SEO?
Wat is er leuk aan SEO? Dat hangt er vanaf aan wie u dit vraagt. Het is goed mogelijk dat u zelf SEO helemaal niet leuk vindt. Daarom kunt u dit uitbesteden. Want SEO is wel ontzettend belangrijk. Dat is dan ook de hoek waarin u het moet zoeken wanneer u zich afvraagt wat er leuk is aan SEO. Het leukste aan SEO, zeker voor u, is namelijk resultaat. Beter gevonden worden, meer bezoekers krijgen en uw omzet zien groeien: wie wil dit nu niet?

Wat is er leuk aan SEO? Vanuit ons perspectief

Vraagt u ons wat er leuk is aan SEO, dan zullen wij in eerste instantie ook direct spreken over de resultaten die hiermee kunnen worden behaald. Als echte vakidioten zijn er voor ons natuurlijk nog veel dingen die SEO aantrekkelijk maken. Wij zijn hier graag intensief mee bezig.

Wij vinden het leuk om uit te pluizen wat er beter kan aan een website. Voor ons is dit elke keer weer een mooie uitdaging. Hoe maken wij uw website nog sneller, gebruiksvriendelijker en beter vindbaar in de zoekmachine? Wij vinden dit altijd een boeiend proces om mee bezig te zijn.

Wat SEO voor ons ook leuk maakt, is dat wij het tastbaar kunnen maken voor u. In Start Marketing vindt u een betrokken SEO specialist. Indien u dit wilt, betrekken wij u graag bij onze werkzaamheden. Het enthousiasme dat wij vervolgens bij ons klanten zien ontstaan, geeft ons energie.

Wat wij dus leuk vinden aan SEO, is dat wij op dit gebied een belangrijk verschil voor u kunnen maken. Uiteindelijk draait het voor ons allemaal om tevreden klanten.

Wat is er leuk aan SEO voor u?
Wat voor u vooral leuk is aan SEO, is dat het u resultaten brengt. Stap voor stap ziet u uw posities in de zoekmachine verbeteren en het verkeer op uw website toenemen. Met SEO legt u een sterk fundament voor succes met uw website. Voor nu en in de toekomst. Het leukste aan SEO is dan misschien nog wel dat u na verloop van tijd uw investeringen ruimschoots gaat terugverdienen.

Wat is een SEO traject?

Wat is een SEO traject?

Wanneer u begint met SEO zijn er bijna altijd diverse onderdelen die kunnen worden geoptimaliseerd. Met andere woorden: u staat aan het begin van een SEO traject. Maar wat is een SEO traject? SEO zien wij nooit als losse werkzaamheden, of als een reeks aan losse werkzaamheden. Om uw website te optimaliseren en te zorgen voor echte verbeteringen, volgen wij een bepaald traject met een duidelijk begin, proces en eind. Dat eind hoeft er overigens niet te zijn, want SEO is iets waar u doorlopend aan kunt blijven werken. Wij vertellen u graag hoe een SEO traject eruit kan zien.

Wat is een SEO traject? Het begin

Zoals elk traject begint ook een SEO traject met een goede voorbereiding. In het geval van SEO is dit onderzoeken. Onderzoeken waar uw website momenteel staat met het oog op vindbaarheid. Vervolgens wordt er gekeken naar uw doelen en wordt er een plan gemaakt om hier naartoe te groeien.

Het begin van het SEO traject is dus zeer belangrijk: in dit stadium wordt er richting gegeven aan het traject. Er wordt bepaald welke werkzaamheden er uit zullen worden gevoerd, op welke manier en tot welke resultaten dit moet leiden.

De werkzaamheden

De volgende stap in het SEO traject is het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Dit kunnen slechts enkele en/of eenmalige werkzaamheden zijn, maar ook doorlopende werkzaamheden. Belangrijk in dit gedeelte van het SEO traject is dat er doorlopend metingen worden verricht. Door goed te meten kan progressie worden bijgehouden en ziet men hoe de doelen worden gehaald.

Een SEO traject kan aan verandering onderhevig zijn. Een goede SEO specialist zal namelijk altijd inspelen op belangrijke zaken die hij/zij onderweg tegenkomt. Dit alles wordt gedaan met het uiteindelijke doel in gedachten.

Hoe ziet uw SEO traject eruit?

Bent u benieuwd naar uw SEO traject? Neem contact op met Start Marketing. Wij bespreken graag uw wensen en kunnen en op maat gemaakt SEO traject voor maximale vindbaarheid voor u verzorgen.

Wat is een SEO vriendelijke URL?

Wat is een SEO vriendelijke URL?

Wat is een SEO vriendelijke URL? De URL van uw pagina’s is belangrijk voor uw prestaties in de zoekmachine. De zoekmachine gebruikt meerdere factoren om te bepalen waar een pagina over gaat. U weet: hoe beter dit bepaald kan worden en des te sterker uw SEO is, hoe hoger de kans op een mooie positie in de zoekresultaten.

De zoekmachine gebruikt een bepaalde hiërarchie. Dat wil zeggen dat sommige aspecten belangrijker zijn dan andere. Een URL staat zeer hoog in de prioriteitenlijst. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor een SEO vriendelijke URL. Maar hoe doet u dit?

Wat is een SEO vriendelijke URL? En wat niet?

Een SEO vriendelijke URL dient aan een aantal eisen te voldoen. Vaak wanneer er een pagina wordt aangemaakt, wordt er automatisch een URL gegenereerd. Veel mensen gebruiken deze URL vervolgens en dat is zonde. Dit is namelijk zelden tot nooit een SEO vriendelijke URL.

Een SEO vriendelijke URL beschrijft de kern van de pagina met zo min mogelijk woorden. Veel standaard URLs voldoen hier niet aan. Zij zien er bijvoorbeeld zo uit: https://www.uwwebsite.nl/pagina2. “pagina2” Is het gedeelte van de URL dat de betreffende pagina zou moeten beschrijven. Maar “Pagina2” zegt niets over de inhoud van een pagina. Ook de lange reeks lukrake tekens die soms automatisch wordt gegenereerd zet zeker geen zoden aan de dijk op het gebied van SEO.

Wat is dan wel een goede SEO vriendelijke URL? Stel dat u een financieel adviesbureau hebt en u maakt een pagina aan over belastingadvies voor particulieren. Een uitstekende SEO vriendelijke URL is dan https://www.uwwebsite.nl/belastingadvies-particulieren. De kernwoorden van de pagina (de belangrijkste zoekwoorden waarop u gevonden wilt worden) zijn in de URL verwerkt. Probeer overbodige woorden achterwege te laten. Luidt de titel van de pagina bijvoorbeeld “Het beste belastingadvies voor particulieren van ervaren adviseurs”, dan is het niet verstandig om de gehele titel als URL te gebruiken. Het belang van alle woorden in de URL wordt namelijk uitgesmeerd, dus met hoe minder kernwoorden u toe kunt, des te beter.

Wat is een SEO strategie?

Wat is een SEO strategie?

Wat is een SEO strategie? SEO is een vorm van online marketing.Elke vorm van marketing werkt het beste met een duidelijke strategie. U kunt zomaar met SEO beginnen en zal dan vast wel wat punten vinden die voor verbetering vatbaar zijn. Maar om echt te scoren met SEO, is het belangrijk om een strategie te hebben. Deze biedt houvast en zorgt ervoor dat u stap voor stap naar uw doelen toegroeit.

Wat is een SEO strategie en wat wordt hierin bepaald?
Elke SEO strategie is persoonlijk. Uw website is anders dan die van anderen. U heeft uw eigen doelen en eigen USP’s als ondernemer of bedrijf. SEO werkt echter grotendeels hetzelfde. Bepaalde principes gaan altijd op. Zo is het cruciaal om een goede mobiele website te hebben die snel laadt, moet uw site technisch up to date zijn en beschikken over goede SEO teksten. Dit zijn slechts enkele aspecten die aan bod komen in een SEO strategie.

Uw doelen vormen de uitgangspunten van de SEO strategie, samen met de werkzaamheden die nodig zijn om uw doelen te realiseren. In de strategie wordt bijvoorbeeld bepaald welke technische wijzigingen en optimalisaties uw site nodig heeft om voor een goede basis te zorgen. Ook wordt er gekeken naar uw teksten. Huidige teksten, maar ook toekomstige. Want in welke vorm kan uw website verder worden uitgebreid? Ook kan er in de strategie voorbij de grenzen van uw website worden gekeken. Naast on page SEO kunt u namelijk ook gebruik maken van off page SEO, zoals linkbuilding, of – in het geval van een webshop, het verkopen van producten op externe platforms. Alles en meer wordt onderzocht en onderbouwd in een goede SEO strategie.

Samen werken aan een SEO strategie?

Wilt u groeien met SEO? Dat begint met een goede SEO strategie. Neem contact op met Start Marketing. Wij denken graag met u mee en creëren een op maat gemaakte strategie voor u, waarmee u de stappen gaat zetten die u wilt.

Wat is een SEO campagne?

Wat is een SEO campagne?

Wat is een SEO campagne? Voor iemand die nog geen ervaring heeft met SEO, klinkt dat misschien een beetje zwaar. Een “campagne’. Dat klinkt alsof er veel geld benodigd is. Maakt u zich geen zorgen: iedereen kan een SEO campagne uitvoeren op zijn/haar eigen niveau. Een SEO campagne heeft dan ook niet direct iets te maken met de kosten, maar vooral met een plan en visie. SEO biedt grote kansen en voordelen op de lange termijn. Met een SEO campagne investeert u op structurele wijze in werkzaamheden die uw vindbaarheid gaan vergroten.

Hoe werkt een SEO campagne?

Een SEO campagne betekent dat u uw SEO met een gericht plan aan gaat pakken. Zo’n campagne geeft u dus duidelijkheid en houvast. U weet welke werkzaamheden er uit moeten worden gevoerd, wanneer deze uitgevoerd gaan worden en wat het beoogde resultaat is. Met een SEO campagne werkt u stapsgewijs toe naar een doel.

Een SEO campagne begint met een inventarisatie van uw wensen en een onderzoek naar waar u op dit moment staat. Dat zorgt voor een goede nulmeting. Op die manier kan gedurende campagne worden bijgehouden hoe en in welke opzichten u groeit. Wanneer er duidelijk is wat u wilt, kan er gewerkt worden aan een stappenplan om uw doelen te realiseren. Daarbij wordt in een goede SEO campagne prioriteit aangebracht.

Start Marketing begint altijd bij de techniek van de website. Zonder technisch goede website is succes in de zoekmachine namelijk zeer moeilijk. Stap voor stap worden elementen van uw website geoptimaliseerd, gevolgd door uw teksten. Ook kan er gewerkt worden aan linkbuilding. In een goede SEO campagne wordt er planmatig en doelmatig gewerkt aan uw SEO.

Hoe ziet uw SEO campagne eruit?
Bent u benieuwd naar wat wij met een SEO campagne voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.

Welke KPI voor SEO?

Wat is KPI SEO?

Wie leest over SEO, ziet waarschijnlijk veel verschillende termen de revue passeren die hiermee te maken hebben. Een andere term die u misschien tegenkomt, is “KPI SEO”. Maar wat is KPI SEO? Wie bekend is met de term “KPI”: “Key Performance Indicators”, heeft misschien al een idee wat KPI SEO is. SEO is de perfecte manier om te groeien met uw website. Dit kunt u natuurlijk koppelen aan concrete doelen: KPI”s.

Wat is KPI SEO en hoe kan ik hiervan profiteren?

Groei is mooi, maar u wil natuurlijk groeien met een doel. Om die reden is KPI SEO interessant. Een van de vele voordelen van SEO is dat uw groei meetbaar is. Dit maakt het mogelijk om plannen te maken. Groeiplannen die u kunt monitoren. Zo stelt u concrete doelen en kunt u meten hoe u met behulp van SEO hier naartoe groeit.

Er is geen vaste manier om aan KPI SEO te doen. De invulling hiervan kunt u zelf bepalen. U bepaalt namelijk wat belangrijk voor u is. Uiteraard kan een goed online marketingbureau u hierbij helpen. Start Marketing is u graag van dienst. Wij weten welke metrics voor u belangrijk kunnen zijn en welke niet.

Een SEO KPI zou bijvoorbeeld kunnen zijn: het aandeel organisch bezoek verhogen tot 75%. Wanneer u bijvoorbeeld 40% van uw bezoek uit de zoekmachine krijgt, is dit een mooie KPI om uw afhankelijkheid van andere kanalen te beperken. Een andere SEO KPI zou kunnen zijn: meer leads genereren door middel van de zoekmachine.

Deel uw doelen met ons

U heeft ongetwijfeld doelen op het gebied van SEO. Wij helpen u deze doelen te concretiseren, inzichtelijk te maken en te halen. Onze SEO specialisten kunnen samen met u concrete KPI’s opstellen. Middels periodieke rapportages laten wij u zien hoe u richting uw doel groeit.

Wat is een goede SEO titel?

Wat is een goede SEO titel?
Wat is een goede SEO titel? Dat wil iedereen die SEO content schrijft natuurlijk weten. Een goede SEO titel is namelijk bijzonder belangrijk voor een goede vindbaarheid van een pagina of blog. De zoekmachine hanteert een bepaalde structuur bij het bepalen van wat belangrijk is op een website. De titel van de pagina speelt daarin een belangrijke rol. Maar moet men nu echt zorgen voor een keiharde SEO titel? Dit is hoe het werkt.

Wat is een goede SEO titel?

Een goede SEO titel is een titel die – eenvoudig gezegd – goed is voor mens en machine. Natuurlijk dient u te zorgen voor een titel die mensen aanspreekt. Als u SEO-technisch alles goed doet, maar de titel simpelweg niet interessant genoeg is, wordt u misschien wel goed gevonden, maar zullen mensen niet snel doorklikken. Denk bij een goede SEO titel dus aan kwaliteit in meerdere opzichten.

Ten tweede dient een goede SEO titel relevant te zijn. U kunt de titel het beste zien als een korte, bondige zin die de essentie van de pagina of het artikel weergeeft. Relevantie is ontzettend belangrijk. De zoekmachine test de relevantie van de titel namelijk door deze weg te zetten tegen de inhoud van de pagina. Komen titel en inhoud niet overeen, dan zal de zoekmachine de titel niet zien als een goede SEO titel.

Op het derde punt wordt doorgaans veel focus gelegd: keywords. U heeft een pagina geschreven met een duidelijk onderwerp. Een onderwerp dat u kunt relateren aan belangrijke keywords. Idealiter kiest u voor uw tekst belangrijke keywords (woorden en termen waarop veel wordt gezocht) die relevant voor u zijn. Het belangrijkste keyword verwerkt u in uw titel, om zo een goede SEO titel te schrijven.

Hulp bij teksten
U weet nu wat en goede SEO titel is, maar wellicht heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw teksten. Neem contact op met Start Marketing: onze tekstschrijvers zijn u graag van dienst.

Wat is een global SEO specialist?

Wat is een global SEO specialist?

Wat is een global SEO specialist? Zoals u wellicht weet, kent SEO meerdere disciplines. Om websites echt goed te optimaliseren en te zorgen voor een hoge positie in de zoekmachine, dienen alle facetten van SEO te kloppen. Nu zou u voor deze verschillende disciplines verschillende specialisten in kunnen huren. Dat kan om diverse redenen lastig zijn. Allereerst vanwege de kosten, maar ook omdat de verschillende disciplines vaak aan elkaar gelinkt zijn en u wilt zorgen voor samenhang. Idealiter maakt u gebruik van een enkele SEO specialist met kennis van alle facetten. Dat is een global SEO specialist.

De kennis van een global SEO specialist

Wat is de waarde van een global SEO specialist? De kennis van een global SEO specialist is allesomvattend op het gebied van SEO. Door de juiste specialist in te schakelen, verzekert u uzelf ervan dat u in zee gaat met iemand die uw site op alle gebieden kan optimaliseren.

Een global SEO specialist heeft kennis van de belangrijkste onderdelen van SEO: techniek, teksten en linkbuilding (de drie pijlers van SEO). Hij/zij begrijpt hoe on page SEO en off page SEO moeten worden aangepakt.

Een goede global SEO specialist is dus een partner die nauw met u samenwerkt, waarbij alle aspecten van uw zoekmachine-optimalisatie aan bod komen. Investeren in deze kennis, betaalt zich als het goed is dan ook uit in uitstekende resultaten: een site die optimaal gevonden wordt op onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Start Marketing als partner

Start Marketing biedt u altijd een kundig, ervaren global SEO specialist. Samen met u kijken wij naar de verbeterpunten en stellen wij een plan op om uw SEO te verbeteren. Structureel en blijven. Heeft u vragen of wilt u meer informatie hierover? Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag wat onze global SEO specialist voor u kan betekenen.

Wat is crawling (technische SEO)?

Wat is crawling (technische SEO)?

Wat is crawling? Crawling maakt onderdeel uit van de technische SEO. Het is geen onderdeel waar u als website-eigenaar direct mee in contact komt, maar het is wel ontzettend belangrijk. Wij leggen u graag uit wat dit begrip inhoudt.

Wat is crawling? Een van de belangrijkste taken van de zoekmachine

Crawling is een van de belangrijkste taken van de zoekmachine. Zonder deze vorm van technische SEO zouden uw pagina’s namelijk niet zichtbaar zijn in de zoekmachine. De naam “crawlen” verraadt al iets van wat deze handeling van de zoekmachine inhoudt.

Om gevonden te worden, moet de zoekmachine allereerst natuurlijk weten dat uw website bestaat. Niet alleen dat: de zoekmachine moet ook ook weten welke pagina’s uw website heeft en waar deze te vinden zijn. Vervolgens moet de zoekmachine kunnen aflezen en inschatten waar uw site over gaat.

Crawlen is belangrijk in dit proces. Crawlen gebeurt door een bot (spider): een programma van de zoekmachine die het pad van uw website probeert te volgen en alle pagina’s probeert te indexeren. Pagina’s die geïndexeerd kunnen worden, zullen kunnen verschijnen in de zoekmachine.

Welke invloed kunt u hierop uitoefenen?

Crawling gebeurt automatisch, maar dit wil niet zeggen dat het ook automatisch goed gebeurt. U kunt het de zoekmachine makkelijk of (ongewenst) mogelijk maken. U dient ervoor te zorgen dat uw website geïndexeerd kan worden. Soms is er een stukje code dat de spider vertelt dat de gevonden pagina’s niet in de zoekmachine op moeten worden genomen. Dat zorgt natuurlijk voor een gebrek aan vindbaarheid.

Als allround online marketingbureau kunnen wij ervoor zorgen dat uw site optimaal gecrawld en geïndexeerd kan worden. Vaak is dit een probleem bij websites die slecht scoren of helemaal niet vindbaar zijn in de zoekmachine. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag hiermee en andere aspecten van uw (technische) SEO.